Arbetstillstånd kan du få hjälp med om du anlitar en advokat

Att söka arbetstillstånd kan vara en utmaning för många. Dels är det svårt med språket, dels är det en snårskog med alla lagar och förordningar som finns.

Det är en arbetsgivare som bedömer om det behövs utländsk arbetskraft för de uppgifter de vill ha hjälp med. Ibland är det specialområden och då kanske kompetensen inte finns inom landets gränser. I de flesta fall måste man då söka sig utomlands för att hitta en kompetent arbetare.

Du som har specialkunskaper har troligtvis inga problem med att få komma till ett annat land och arbeta. Trots detta kan det vara skönt att anlita en advokat för att få det hela behandlat snabbt och lätt utan förvecklingar. En advokat vet ju vilka turer ett mål brukar ta. Det kan dessutom finnas regler i ditt eget land som sätter stopp för det hela.

Arbetstillstånd för dig som har speciella kunskaper

Du kan alltid hitta företag som ger dig hjälp med ansökningsprocess för arbetstillstånd. Det brukar vara advokater då dessa har fullständig kontroll över alla lagar och förordningar i Sverige. Det ingår ju liksom i deras utbildning att ha det och de kan därför vara dig till ovärderlig hjälp.

Det brukar som sagt vara lite enklare att få en anställning utomlands beviljad om du besitter ett kompetensområde som få har. Då blir du en klar resurs för landet och kommer lättare att få ett godkännande av det arbetstillstånd du söker. Det kan gälla en kortare eller längre period.

27 Sep 2023