När man blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg

Att bli utsatt för våldtäkt i Göteborg är ett stort trauma som medför psykiska och oftast även fysiska skador. Att söka upprättelse är viktigt för de flesta.

Vid ingen annan typ av brott är skuldbeläggandet av offret ens i närheten av lika stort. Anmäler man brottet ifrågasätts man, väntar man pga chock med anmälan ifrågasätts man, anmäler man inte medverkar man till att andra kan råka illa ut. Enligt omgivningen. Det verkar inte gå att “göra rätt”. Ofta lämnas offret i sticket.

Detta händer i ännu högre grad då brottet våldtäkt sker i en relation. Föreställningen att våldtäkt inte är ett brott under de omständigheterna eller att (oftast) kvinnan borde ha lämnat gärningsmannen är utbredd. Detta trots att lagstiftningen säger annat. Det är med andra ord svårt för drabbade att anmäla och genomföra en rättsprocess.

Sex utan uttalat samtycke är en våldtäkt

Berusning eller sömn är inte samtycke. Klädsel eller brist på sådan är inte samtycke. Att lita på någon som sedan använder sin större styrka till att få sin vilja fram är inte samtycke. Att offret är ett barn är definitivt inte ens i närheten av samtycke. Alltså finns det all anledning att anmäla.

Alla våldtäkter i Göteborg är oönskade sexuella kontakter. Kan och orkar man som drabbad ska man försöka säkra bevis och ta kontakt med en kompetent advokat för att få rätt stöttning under en svår period. Det finns hjälp att få och det finns stöd hos ett juridiskt ombud hela vägen.

10 Sep 2023