Trädfällning i Stockholm är en drastisk smittskyddsåtgärd

När det kommer till träd räcker det inte med två veckors isolering för att stoppa smitta. Ett sjukt träd i Stockholm kanske måste tas bort med trädfällning.

Vi har alla lärt oss värdet av social distansering och hur viktigt det är att sätta sjuka människor i karantän. Det är inte kul men det fungerar. Det är samma sak med träd men där får man vara ännu lite mer drastisk. Ett sjukt träd är svårt att flytta till ett isolerat rum.

Om ett träd på din tomt har fått en sjukdom som riskerar att sprida sig till andra träd kan det vara så illa att det måste fällas. När det har gått så långt skulle trädet förmodligen ändå ha dött av sjukdomen och därför är det lika bra att ta in trädfällning.

Det kan bli mer dramatiskt än bara en trädfällning

När man genomför trädfällning i Stockholm eller andra tätbebyggda områden är det mycket man behöver tänka på. Det är inte riktigt lika enkelt som att ta ner träd ute i skog och mark, eftersom mycket kan gå fel om man är oaktsam eller inte vet hur man fäller ett träd säkert.

Om trädet är sjukt måste det dessutom fraktas bort. Även en stam eller grenar som ligger kvar kan smitta de omkringliggande träden. Man kan till och med behöva fräsa bort stubben för att försäkra sig om att sjukdomen verkligen är borta. Det är drastiskt men ibland nödvändigt, speciellt om man vill rädda resten av trädgården.

24 Jun 2023